Úvod

Vitajte na stránke

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP) nie je len o školení zamestnancov a spracovaní základnej dokumentácie, ale aj o zabezpečovaní plnenia povinností pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľa vyplývajúcich z platných legislatívnych predpisov pre BOZP a OPP.

Tieto úlohy môže vykonávať len:
 • technik BOZP alebo autorizovaný bezpečnostný technik
 • technik PO alebo špecialista PO

na základe osvedčení a oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce pre oblasť BOZP a príslušným Krajský riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru pre úsek OPP.

Ako technik PO a autorizovaný bezpečnostný technik mám praktické skúsenosti
 • zo strojárskej výroby,
 • zo stavebnej činnosti,
 • z poľnohospodárskej oblasti (rastlinná a živočíšna výroba)
 • z automobilovej výroby
 • z polygrafickej výroby,
 • z elektrikárskej výroby,
 • z administratívnych objektov,
 • z veľkých hypermarketových centier
 • zo skladového hospodárstva
 • z malých prevádzok, ktoré zabezpečujú služby pre občanov rôzneho typu